Change language English Polski

 

Dzieci?stwo bez krzywdzenia

To mi?dzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencj?, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwi?kszanie ?wiadomo?ci spo?ecznej odno?nie problemu krzywdzenia dzieci.

WI?CEJ

Mapa strony