Change language English Polski

Gdzie szukać pomocy?

 

Dzieciństwo bez krzywdzenia

To międzynarodowy projekt, którego celem jest poprawa systemu pomocy dzieciom krzywdzonym poprzez podnoszenie kompetencji profesjonalistów odpowiedzialnych za interwencję, pomoc dzieciom i ich rodzinom oraz zwiększanie świadomości społecznej odnośnie problemu krzywdzenia dzieci.

WIĘCEJ

Kontakt

Dzieciństwo bez krzywdzenia- ku lepszemu systemowi ochrony dzieci w Europie Środkowo-Wschodniej

Fundacja Dzieci Niczyje

ul. Katowicka 31

03-932 Warszawa

tel./ faks: +48 22 616 02 68, +48 22 616 03 14

europawschodnia@fdn.pl